Vallentuna-Nyby Sammfällighetsförening
Västergården


Västergården

Ett område att trivas i

 

Västergården är ett naturskönt och barnvänligt bostadsområde med goda förbindelser. Med skog och natur precis runt knuten har Västergården en av Vallentunas finaste omgivningar.  Placeringen mitt emellan Vallentuna Centrum och det nybyggda området Vallentuna Nyby är inte bara bra; det är en placering ett steg in i framtiden.
Idag består bostadsområdet av två föreningar; en samfällighetsförening och en bostadsrättsförening.
Till samfällighetsföreningen hör 110 friköpta hus och bostadsrättsföreningen med 42 lägenheter.
Lekplatser finns.

 


Samfälligheten

Till samfällighetsföreningen hör 110 friköpta hus och bostadsrättsföreningen med 42 lägenheter.


Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Västergården är ett naturskönt och barnvänligt område med goda förbindelser.


Till hemsidan
Parkering 

Till varje hushåll finns en carportplats för 250 kr/mån. Om så behövs finns extraparkering för 300 kr/mån att hyra (kö till dessa anmäl er till info@vastergarden.nu). Har man ingen p-plats ska man använda boendeparkeringstillstånd och välja boendeparkering i Appen.